برگزیدگان اولین جشنواره انتخاب برترین های عرصه آموزش (استاد پروانه وثوق)

 

دکتر سید جمال الدین سجادی
دکترای تخصصی رشته داخلی
دانشیار و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علی مجید پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
استاد گروه عفونی دانشکده پزشکی
دکتر ابوالحسن امامی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
استاد  گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر لامع اخلاقی
دکترای تخصصی انگل شناسی
استاد گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

 

دکتر مرضیه نجومی مولوی
متخصص پزشکی اجتماعی
استاد و مدیر گروه پزشکی اجتماعی و گروه پزشک خانواده
دکتر مرضیه نجومی مولوی
متخصص پزشکی اجتماعی
استاد و مدیر گروه پزشکی اجتماعی و گروه پزشک خانواده
دکتر محمد ابراهیم خمسه
دکترای تخصصی داخلی و فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
استاد و عضو هیئت علمی و رئیس انستیتو غدد
دکتر عبدالرضا استقامتی
دکترای تخصصی کودکان
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه  کودکان ، عضویت در کمیته های بهداشت جهانی
دکتر محمد روحانی
متخصص نورولوژی
دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
 دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی
دانشیار، مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور
متخصص جراحی عمومی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
دکتر عاطفه  قنبری  جلفایی
دکترای تخصصی روانپزشکی
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی  دانشکده پزشکی
دکتر شعله بیگدلی
دکترای تخصصی (PhD) از دانشگاه سایمون فریزر کانادا می باشد
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی
دکتر مسعود سلیمانی دودران
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
دکتر محمد حسین تقدیسی
دکترای تخصصی ارتقاء سلامت
استاد  و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت
دکتر فرزاد شیدفر
دکترای تخصصی علوم تغذیه
استاد گروه علوم بهداشتی و تغذیه دانشکده بهداشت
دکتر محمدرضا وفا
دکتری تخصصی علوم تغذیه
استاد و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت
دکتر مهناز صلحی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت
دکتر سوگند تورانی
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
دکتر شهناز شاهنده
دکترای تخصصی ادبیات فارسی
استاد ادبیات فارسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر محمد جواد غروی
دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی
استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده  پیراپزشکی
دکتر فرهاد ذاکر
دکترای تخصصی هماتولوژی
استاد گروه هماتولوژی دانشکده پیراپزشکی
دکتر فروغ رفیعی
دکترای پرستاری
استاد و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر سرور پرویزی
دکترای آموزش پرستاری
استاد گروه پرستاری بهداشت دانشکده پرستاری و مامایی
 خانم عزت جعفر جلال
کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری
خانم صغری نیکپور
کارشناسی ارشد بهداشت مادران و نوزادان و سلامت جامعه
عضو هیئت علمی گروه بهداشت مادران و نوزادان و سلامت جامعه
خانم لیلا نیسانی سامانی
کارشناسی ارشد مامایی
عضو هیئت علمی گروه مامایی  دانشکده پرستاری
خانم سارا جان محمدی
کارشناسی ارشد بهداشت مادران و نوزادان و سلامت جامعه
مسئول واحد استاد مشاور دانشجویی
خانم مهری بزرگ نژاد
کارشناسی ارشد آموزش داخلی و جراحی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری
خانم ناهید جلیله وند
دکترای گفتاردرمانی
عضو هیئت علمی  گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
استادیار گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی
 دکتر افسون حسنی مهربان
دکترای تخصصی کاردرمانی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی
خانم معصومه روزبهانی
کارشناسی ارشد شنوایی شناسی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی
دکتر محمد نیکمرام
دکترای تخصصی فیزیولوژی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی
آقای عبدالرضا شیبانی زاده
کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی
 
Template settings