• 1401/01/23 - 21:08
  • - تعداد بازدید: 147
  • - تعداد بازدید کنندگان: 134
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق ۱۴۰۱دانشگاه برگزار شد.

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق با هدف ارتقاء فرایند برگزاری جشنواره وثوق ۱۴۰۱ در تاریخ های ۱۶ و۲۳ فروردین ماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد. در این جلسه

5335.mp3 جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق ۱۴۰۱دانشگاه برگزار شد.

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق با هدف ارتقاء فرایند برگزاری جشنواره وثوق ۱۴۰۱ در تاریخ های ۱۶ و۲۳ فروردین ماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر مظاهری نژاد دبیر علمی جشنواره وثوق، خانم دکتر محمدی مدیر مرکز مطالعات و خانم دکتر مسرور مدیر اجرایی جشنواره تشکیل گردید، درخصوص بازنگری شاخص ها و فرم های جشنواره بحث و تبادل نظر انجام شد و همچنین پیشنهاداتی درزمینه تغییر ابعاد اجرایی و علمی جشنواره مطرح گردید.  
گفتنی است در حال حاضر جشنواره وثوق دانشگاه علوم پزشکی ایران هر ساله به منظور تقدیر و تشویق از اساتید در دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد. 
عکس و خبر: خانم سیما علیرضایی طهرانی

  • Newsgroup : اخبار و اطلاعیه,آرشیو اخبار,هشتمین جشنواره
  • News code : 5335
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings