• 1401/09/01 - 14:55
  • - تعداد بازدید: 89
  • - تعداد بازدید کنندگان: 86
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه آشنایی با نحوه داوری مستندات اعضای هیئت علمی شرکت کننده در هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق

7963.mp3 برگزاری جلسه آشنایی با نحوه داوری مستندات اعضای هیئت علمی شرکت کننده در هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق

جلسه آشنایی با نحوه داوری مستندات اعضای هیئت علمی شرکت کننده در هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه جهت آشنایی اعضای محترم کمیته داوری با حضور آقای دکتر مظاهری نژاد دبیر علمی جشنواره و خانم دکتر محمدی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1401/9/01از ساعت 12:30 لغایت 14 بصورت غیرحضوری در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید.

 

خبر ارسالی:علیرضایی طهرانی

  • Newsgroup : هشتمین جشنواره
  • News code : 7963
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings