لیست اخبار صفحه :1
تقدیر از برگزیدگان در حوزه آموزش در هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه ایران

تقدیر از برگزیدگان در حوزه آموزش در هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه ایران

هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار و از برگزیدگان حوزه آموزش در حیطه های مختلف تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: این جشنواره در روز یکشنبه 9 بهمن 1401 با حضور معاونین آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعی از اساتید و دانشجویان در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار و از حیطه های فردی و گروهی اساتید برتر، دانشجویان برتر، دانشکده برتر، برگزیدگان در حیطه های مختلف از جمله: EDO های برتر و فرآیندهای منتخب جشنواره شهید مطهری تقدیر شد.

جلسه داوری نهایی هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه برگزار شد.

جلسه داوری نهایی هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه برگزار شد.

این جلسه که درسالن جلسات ستاد دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دبیر علمی و اجرایی جشنواره وثوق و سایر اساتید مدعو تشکیل گردید در خصوص انتخاب و داوری نهایی اساتید و گروه های آموزشی برتر که از سوی دانشکده های تابعه انتخاب و داوری شده بودند بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.

برگزاری جلسه نهایی بازنگری فرم های فردی و گروهی جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه

برگزاری جلسه نهایی بازنگری فرم های فردی و گروهی جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه

جلسه نهایی بازنگری فرم های فردی و گروهی جشنواره آموزشی دکتر وثوق دانشگاه در تاریخ یکم شهریورماه ماه سال جاری در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه با حضور دکتر مظاهری نژاد دبیر علمی و اجرایی و سایر اعضای کمیته علمی و اجرایی جشنواره وثوق تشکیل گردید

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق ۱۴۰۱دانشگاه برگزار شد.

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق ۱۴۰۱دانشگاه برگزار شد.

جلسات برنامه ریزی جهت برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی دکتر وثوق با هدف ارتقاء فرایند برگزاری جشنواره وثوق ۱۴۰۱ در تاریخ های ۱۶ و۲۳ فروردین ماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد. در این جلسه

اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره

اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: ششمین جشنواره استاد پروانه وثوق ، روز دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۹ و با حضور اعضای هیئت رئیسه ، روسای دانشکده ها ، مدیران و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید و برترین های حوزه آموزشی معرفی شدند.

Template settings